• http://freephonesexebook.com/news042102/26410266/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/5848263/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/25/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/3063290/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/8615/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/50934694/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/01/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/27/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/886765/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/16990431/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/49/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/11402/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/46/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/8176/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/576/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/45/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/07812/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/9320826/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/62/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/702415/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/8411248/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/338265/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/2060/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/8977943/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/9016841/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/51587/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/07/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/3834/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/72778506/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/52/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/90/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/7705568/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/80695603/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/467/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/19/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/24732/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/7277340/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/909/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/611639/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/35754522/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/5784419/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/132553/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/03385381/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/6194/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/8895/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/5385967/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/6501/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/248/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/2237370/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/1406/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/64862/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/76421/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/843527/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/542/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/228343/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/106/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/885/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/93777716/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/94291/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/84376/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/24/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/284132/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/923/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/88996/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/94351252/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/31/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/839894/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/809/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/73404936/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/58/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/91/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/78172/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/125/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/2438804/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/2624/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/68447/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/672/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/377/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/814/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/27068561/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/83198401/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/68/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/629/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/20848/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/933/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/960/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/42/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/028/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/5004/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/630432/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/1273297/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/88211/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/714/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/67100/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/0668/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/47/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/869/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/115569/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/6015/index.html
 • http://freephonesexebook.com/news042102/579451/index.html
 • 股市聚焦
  代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 振幅 成交额 换手率%
  - - - - - - - -
  - - - - - - - -
  - - - - - - - -
  - - - - - - - -
  代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 振幅 成交额 换手率%
  - - - - - - - -
  - - - - - - - -
  - - - - - - - -
  - - - - - - - -
  代码 名称 涨跌幅 最新价
  600794 保税科技 10.08% 5.24
  600178 东安动力 10.08% 6.99
  600710 苏美达 10.06% 6.89
  600365 通葡股份 10.04% 5.92
  600081 东风科技 10.03% 13.82
  代码 名称 涨跌幅 最新价
  300768 N迪普 43.99% 16.17
  300158 振东制药 10.10% 5.78
  000607 华媒控股 10.08% 6.77
  000862 银星能源 10.07% 8.09
  000966 长源电力 10.06% 5.47
  日期 行业 相关链接 涨跌幅 主力净流入 净占比 领涨股 最新价 涨跌幅
  2019-04-12农牧饲渔股吧 专区 2.10%8.19亿3.70%益生股份25.8110.02%
  2019-04-12电力行业股吧 专区 2.52%4.09亿3.41%银星能源8.0910.07%
  2019-04-12多元金融股吧 专区 2.72%1.94亿3.02%民生控股6.739.97%
  2019-04-12交运物流股吧 专区 0.74%0.76亿0.83%保税科技5.2410.08%
  2019-04-12商业百货股吧 专区 0.52%0.33亿0.46%浙商中拓7.208.27%
  日期 名称 相关链接 涨跌幅 龙虎榜净买额(万) 上榜原因
  2019-04-12凯恩股份股吧 详细 9.94%10215.11日涨幅偏离值达到7%的前五...
  2019-04-12凯恩股份股吧 详细 9.94%10215.11连续三个交易日内,涨幅偏...
  2019-04-12凯恩股份股吧 详细 9.94%10215.11日换手率达到20%的前五只...
  2019-04-12益生股份股吧 详细 10.02%9104.69日涨幅偏离值达到7%的前五...
  2019-04-12露笑科技股吧 详细 9.98%8585.54日振幅值达到15%的前五只...
  主力市场
  排行 名称 相关链接 涨跌幅 5日主力净流入 5日超大单净流入 5日大单净流入
  1 工艺商品 股吧详情 2.53% -0.18亿 -0.04亿 -0.13亿
  2 珠宝首饰 股吧详情 -1.85% -2.52亿 0.52亿 -3.03亿
  3 装修装饰 股吧详情 0.95% -2.76亿 -0.10亿 -2.67亿
  4 高速公路 股吧详情 -0.58% -3.56亿 -0.53亿 -3.03亿
  5 木业家具 股吧详情 -0.67% -4.49亿 -0.51亿 -3.98亿
  排行 名称 相关链接 涨跌幅 10日主力净流入 10日超大单净流入 10日大单净流入
  1 保险 股吧详情 0.36% 2.49亿 16.87亿 -14.38亿
  2 工艺商品 股吧详情 2.53% -0.32亿 -0.03亿 -0.29亿
  3 装修装饰 股吧详情 0.95% -2.87亿 0.08亿 -2.95亿
  4 汽车行业 股吧详情 -0.04% -3.03亿 20.67亿 -23.70亿
  5 珠宝首饰 股吧详情 -1.85% -3.17亿 0.89亿 -4.06亿
  排行 名称 相关链接 涨跌幅 今日主力净流入 今日超大单净流入 今日大单净流入
  1雄韬股份股吧 详情 7.32%2.32亿2.63亿-0.31亿
  2贵州茅台股吧 详情 -1.21%1.86亿2.52亿-0.66亿
  3苏宁易购股吧 详情 4.06%1.81亿2.30亿-0.48亿
  4益生股份股吧 详情 10.02%1.66亿2.01亿-0.35亿
  5飞马国际股吧 详情 10.05%1.62亿1.85亿-0.22亿
  排行 名称 相关链接 涨跌幅 5日主力净流入 5日超大单净流入 5日大单净流入
  1格力电器股吧 详情 19.55%5.97亿14.12亿-8.15亿
  2东方电气股吧 详情 31.42%3.62亿4.95亿-1.33亿
  3上汽集团股吧 详情 -1.08%3.54亿3.76亿-0.22亿
  4华夏幸福股吧 详情 2.33%3.52亿2.24亿1.28亿
  5全柴动力股吧 详情 31.37%3.44亿3.94亿-0.51亿
  排行 名称 相关链接 涨跌幅 10日主力净流入 10日超大单净流入 10日大单净流入
  1格力电器股吧 详情 17.89%11.36亿20.77亿-9.42亿
  2美的集团股吧 详情 8.80%8.01亿12.23亿-4.23亿
  3平安银行股吧 详情 9.82%6.59亿7.84亿-1.25亿
  4上海瀚讯股吧 详情 44.06%6.45亿3.62亿2.83亿
  5上汽集团股吧 详情 11.59%5.41亿6.55亿-1.14亿
  代码 名称 相关链接 持有基金家数 持股总数(万股) 持股变化 持股变动数
  002916深南电路详情 股吧 档案 8912.37减持-19490724
  300285国瓷材料详情 股吧 档案 55455.11减持-66057104
  300037新宙邦详情 股吧 档案 31168.42减持-71950874
  600845宝信软件详情 股吧 档案 31122.62减持-85842299
  300443金雷股份详情 股吧 档案 3763.41减持-8583051
  000830鲁西化工详情 股吧 档案 21658.53减持-33730095
  代码 名称 相关链接 申购代码 发行量(万股) 发行价 申购日期 发行市盈率
  300773 拉卡拉 详情 股吧 300773 4001.00
  33.28
  04-16 (周二)
  22.99
  300772 运达股份 详情 股吧 300772 7349.00
  6.52
  04-17 (周三)
  22.97
  603967 中创物流 详情 股吧 732967 6666.67 15.32 04-17 (周三) 22.24
  603982 泉峰汽车 详情 股吧 732982 5000.00
  6.59
  04-19 (周五)
  15.47
  300771 智莱科技 详情 股吧 300771 2500.00 30.24 04-11 (周四) 14.57
  300770 新媒股份 详情 股吧 300770 3210.00 36.17 04-10 (周三) 22.99
  排名 代码 名称 相关链接 最新价 涨跌幅 振幅 成交量(手) 成交额(万)
  1 300768 N迪普 股吧 详情 16.17 43.99% 23.95% 194 30.98
  2 300158 振东制药 股吧 详情 5.78 10.10% 6.67% 685301 39323.10
  3 300356 光一科技 股吧 详情 10.19 10.04% 9.18% 292454 28703.32
  4 300598 诚迈科技 股吧 详情 43.23 10.00% 11.15% 93642 38246.70
  5 300766 每日互动 股吧 详情 65.04 9.99% 0.00% 12943 8417.88
  6 300076 GQY视讯 股吧 详情 6.96 9.95% 9.79% 395298 26899.72
  代码 简称 成交价 涨跌幅
  872031 浩大海洋 2.160 100.00%
  832124 东南股份 2.220 100.00%
  833497 小田冷链 8.240 100.00%
  835894 美易美妆 9.600 92.00%
  870697 银丰园林 1.770 77.00%
  834425 新赛点 16.870 76.10%
  名称 现价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 成交额(万元) 持仓量(手) 昨结算
  IF1904 3996.8 -19.6 -0.49% 4016.4 3969.0 8576484.97 62237 4016.4
  IF1905 4002.0 -20.8 -0.52% 4022.0 3975.8 1076503.60 11885 4022.8
  IF1906 4001.8 -16.6 -0.41% 4017.8 3972.0 2207770.21 34240 4018.4
  IF1909 3990.4 -18.8 -0.47% 4009.0 3962.8 356751.44 15283 4009.2
  IFDYLX 3996.8 -19.6 -0.49% 4016.4 3969.0 8576484.97 62237 4016.4
  IFGJLX 3990.4 -18.8 -0.47% 4009.0 3962.8 356751.44 15283 4009.2
  H股代码 名称 相关链接 现价(HKD) 涨跌幅 A股代码 A现价(RMB) A比价
  01033 中石化油服 港股吧 1.200 10.09% 600871 2.97 1.71%
  00168 青岛啤酒股份 港股吧 45.800 7.26% 600600 48.80 2.09%
  01072 东方电气 港股吧 7.460 4.63% 600875 14.22 9.98%
  01071 华电国际电力股份 港股吧 3.580 3.77% 600027 4.67 3.09%
  00187 京城机电股份 港股吧 1.790 3.47% 600860 8.95 3.47%
  00902 华能国际电力股份 港股吧 4.890 3.38% 600011 6.66 2.46%
  名称 最新 涨跌额 涨跌幅 最高 最低 开盘 昨收
  日经225 21870.56 159.18 0.73% 21878.78 21684.50 21782.35 21711.38
  韩国KOSPI 2233.45 9.01 0.41% 2233.45 2212.88 2221.10 2224.44
  富时新加坡海峡时报 3331.98 1.16 0.03% 3333.38 3318.99 3322.42 3330.82
  台湾加权 10805.30 -3.47 -0.03% 10836.44 10782.02 10831.74 10808.77
  印度孟买SENSEX 38767.11 160.10 0.41% 38818.87 38554.79 38692.09 38607.01
  泰国SET 1660.45 1.36 0.08% 1662.60 1654.46 1658.63 1659.09
  序号 名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 昨收 市值(亿美元) 市盈率
  1 人人网 1.770 0.270 18.00% 1.500 1.22 2.941
  2 泰克飞石 1.160 0.080 7.41% 1.080 0.12 -
  3 百世 5.560 0.290 5.50% 5.270 21.54 -
  4 大全新能源 35.080 1.630 4.87% 33.450 3.80 9.971
  5 中芯国际 5.190 0.230 4.64% 4.960 52.41 39.097
  6 华能电力 24.960 1.010 4.22% 23.950 97.96 91.674
  名称 最新 涨跌额 涨跌幅 最高 最低 开盘 昨收
  纳斯达克 7984.16 36.80 0.46% 7992.09 7952.61 7983.08 7947.36
  道琼斯 26412.30 269.25 1.03% 26436.68 26309.72 26357.79 26143.05
  英国富时100 7437.06 19.11 0.26% 7454.78 7415.00 7417.95 7417.95
  加拿大S&P/TSX 16480.53 81.06 0.49% 16487.47 16437.32 16473.85 16399.47
  德国DAX30 11999.93 64.73 0.54% 12031.70 11889.81 11912.58 11935.20
  西班牙IBEX35 9468.50 23.10 0.24% 9509.20 9389.00 9441.00 9445.40

  扫一扫下载APP

  扫一扫下载APP
  信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
  沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099